Saturday, November 10, 2007

اخبار سرکوب کارگران و فعالان مدنی در خوزستان

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، سه تن از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه دستگیر شدند. دستگیر شدگان عبارتند از آقایان نجات دهلی ، فریدون نیکو فرد و علی نجاتی .
روز شنبه 10 آذر ماه فعالین کارگری نامبرده توسط اداره اطلاعات برای بازجوئی فراخوانده شدند. آنها چندین ساعت توسط مامورین وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفتند و پس از بازجوئی های مستمر و طولانی به آنها گفته شد که روز یکشنبه 10 آذر می بایست خود را به دادگاه انقلاب شوش معرفی کنند.
آقایان نجاتی ، نیکو فرد و نجات دهلی روز یکشنبه 11 آذر ماه به دادگاه انقلاب شوش مراجعه کردند. آنها پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت گردیدند و به زندان اداره اطلاعات شوش انتقال یافتند.
مامورین وزارت اطلاعات خانواده های آنها را تهدید کردند که از اعلام خبر بازداشت آنها خوداری کنند و در غیر اینصورت آنها هم بازداشت خواهند شد.
مامورین وزارت اطلاعات علت دستگیری کارگران را مصاحبه آنها با رادیوهای بیگانه اعلام کردند.
در طی هفته های گذشته فعالین کارگری بارها به اداره اطلاعات فراخوانده شدند و ساعتها مورد بازجوئی قرار گرفتند و در طی بازجوئی ها مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار داشتند و پس از چندین روز بازداشت با وثیقه آزاد شدند. فعالین کارگری که تا به حال توسط اداره اطلاعات بازداشت بوده اند عبارتند از آقایان رحیم بساق، رمضان علیپور، محمد حیدری و جلیل احمدی.
در اعتراض به سناريوسازی های وزارت اطلاعاتفعالان حقوق بشر در ايران
بنا بر گزارشات رسيده آقاي ابوالفضل عابديني نصر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که هم اکنون در زندان کارون اهواز نگهداري مي شود از سوي خبرگزاري ايرنا به نقل از مامورين وزارت اطاعات به عنوان "بمبگذار" معرفي شده است .
اين خبرگزاري که يکي از مراکز تبليغات گسترده بر عليه فعالين سياسي و اجتماعي در ايران است و با همکاري وزارت اطلاعات سناريوهايی جهت سرکوب فعالان مدني در ايران منتشر مي کند، پيشتر نيز مريم حسين خواه فعال حقوق زنان را وابسته به پژاک معرفي کرده بود .
رژيم جمهوري اسلامي براي سرپوش گذاشتن بر روي سرکوب جامعه مدني از اين طريق سعي دارد تا با سناريوسازي هاي خود در خبرگزاري هاي اختصاصي مشروعيت سرکوب فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران را فراهم سازد.
خانواده ابوالفضل عابديني ضمن تکذيب اين خبر همچنین اعلام داشتند که او هيچگونه وابستگي به اپوزيسيون خارج از کشور ندارد و صرفا به دليل حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه خوزستان و پوشش خبري آن بازداشت شده است.
گفتنی است دادگاه انقلاب براي او وثيقه 50 ميليون توماني صادر کرده است .
فعالان حقوق بشر در ايران ضمن محکوم نمودن سناريوسازي وزارت اطلاعات خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط اين روزنامه نگار در بند است

امروز آقایان رمضان علی پور و محمد حیدری فر درشعبه یک دادگاه شهرستان شوش آماده و قاضی پرونده هر دو آنان را به زندان
شهرستان دزفول (( به صورت بازداشت موقت و قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی برای هر نفر گذاشته شد )) منتقل کرد . خاطر نشان میکنیم که آقای رمضان علی پور چندی پیش ((۱۶/۰۸/۸۶))در خانه شخصی خود بازداشت و تا کنون نتوانسته اند با خانواده خود یا وکیلی دیدار یا گفت و گو کند . آقای حیدری فر نیز در تاریخ ۱۸/۰۸/۸۶ در حالی بازداشت شدند که در کارخانه مشغول به کار بوده و توسط نیروههای حراست کارخانه بازداشت و تحویل نیروهای امنیتی داده شدند . شایان ذکر است آقای حیدری فر بعد از گذشت ۲۴ساعت به قید ضمانت آزاد و روز شنبه به دادگاه فراخوانده شدند .
فعالان کارگری بازداشت همکارانشان را محکوم و خواهان آزادی آنان شدند .

ایران

No comments: