Saturday, November 10, 2007

اخبار سرکوب کارگران و فعالان مدنی در خوزستان

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، سه تن از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه دستگیر شدند. دستگیر شدگان عبارتند از آقایان نجات دهلی ، فریدون نیکو فرد و علی نجاتی .
روز شنبه 10 آذر ماه فعالین کارگری نامبرده توسط اداره اطلاعات برای بازجوئی فراخوانده شدند. آنها چندین ساعت توسط مامورین وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفتند و پس از بازجوئی های مستمر و طولانی به آنها گفته شد که روز یکشنبه 10 آذر می بایست خود را به دادگاه انقلاب شوش معرفی کنند.
آقایان نجاتی ، نیکو فرد و نجات دهلی روز یکشنبه 11 آذر ماه به دادگاه انقلاب شوش مراجعه کردند. آنها پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت گردیدند و به زندان اداره اطلاعات شوش انتقال یافتند.
مامورین وزارت اطلاعات خانواده های آنها را تهدید کردند که از اعلام خبر بازداشت آنها خوداری کنند و در غیر اینصورت آنها هم بازداشت خواهند شد.
مامورین وزارت اطلاعات علت دستگیری کارگران را مصاحبه آنها با رادیوهای بیگانه اعلام کردند.
در طی هفته های گذشته فعالین کارگری بارها به اداره اطلاعات فراخوانده شدند و ساعتها مورد بازجوئی قرار گرفتند و در طی بازجوئی ها مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار داشتند و پس از چندین روز بازداشت با وثیقه آزاد شدند. فعالین کارگری که تا به حال توسط اداره اطلاعات بازداشت بوده اند عبارتند از آقایان رحیم بساق، رمضان علیپور، محمد حیدری و جلیل احمدی.
در اعتراض به سناريوسازی های وزارت اطلاعاتفعالان حقوق بشر در ايران
بنا بر گزارشات رسيده آقاي ابوالفضل عابديني نصر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که هم اکنون در زندان کارون اهواز نگهداري مي شود از سوي خبرگزاري ايرنا به نقل از مامورين وزارت اطاعات به عنوان "بمبگذار" معرفي شده است .
اين خبرگزاري که يکي از مراکز تبليغات گسترده بر عليه فعالين سياسي و اجتماعي در ايران است و با همکاري وزارت اطلاعات سناريوهايی جهت سرکوب فعالان مدني در ايران منتشر مي کند، پيشتر نيز مريم حسين خواه فعال حقوق زنان را وابسته به پژاک معرفي کرده بود .
رژيم جمهوري اسلامي براي سرپوش گذاشتن بر روي سرکوب جامعه مدني از اين طريق سعي دارد تا با سناريوسازي هاي خود در خبرگزاري هاي اختصاصي مشروعيت سرکوب فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران را فراهم سازد.
خانواده ابوالفضل عابديني ضمن تکذيب اين خبر همچنین اعلام داشتند که او هيچگونه وابستگي به اپوزيسيون خارج از کشور ندارد و صرفا به دليل حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه خوزستان و پوشش خبري آن بازداشت شده است.
گفتنی است دادگاه انقلاب براي او وثيقه 50 ميليون توماني صادر کرده است .
فعالان حقوق بشر در ايران ضمن محکوم نمودن سناريوسازي وزارت اطلاعات خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط اين روزنامه نگار در بند است

امروز آقایان رمضان علی پور و محمد حیدری فر درشعبه یک دادگاه شهرستان شوش آماده و قاضی پرونده هر دو آنان را به زندان
شهرستان دزفول (( به صورت بازداشت موقت و قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی برای هر نفر گذاشته شد )) منتقل کرد . خاطر نشان میکنیم که آقای رمضان علی پور چندی پیش ((۱۶/۰۸/۸۶))در خانه شخصی خود بازداشت و تا کنون نتوانسته اند با خانواده خود یا وکیلی دیدار یا گفت و گو کند . آقای حیدری فر نیز در تاریخ ۱۸/۰۸/۸۶ در حالی بازداشت شدند که در کارخانه مشغول به کار بوده و توسط نیروههای حراست کارخانه بازداشت و تحویل نیروهای امنیتی داده شدند . شایان ذکر است آقای حیدری فر بعد از گذشت ۲۴ساعت به قید ضمانت آزاد و روز شنبه به دادگاه فراخوانده شدند .
فعالان کارگری بازداشت همکارانشان را محکوم و خواهان آزادی آنان شدند .

ایران

گاه شمار مبارزات کارگران هفت تپه از کوروش ایرانی

چندی پیش در خبرها آمده بود کارگران هفت تپه اعتصاب کردند . خبری که گویا یک سال دیر منتشر شده بود .کارگران سال پیش هم (( سال 85 )) بیش از 10 بار اعتصاب کرده بودند .
در سال جاری که........................................دارد سال فشار بر روی کارگران شرافتمند ایرانی از جمله کارگران درمانده اما شرافتمند و سرافراز هفت تپه . کارگرانی که بیش از 3 ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند . کارگرانی که جز حقوق صنفی خود چیزی نمیخواستند . کارگرانی که برای آوردن قرصی نان بر سر سفره از صبح تا شب کار میکردند اما حقوقی دریافت نمیکردند .

شرکتی که در سال 82 سود ده بوده و با آوردن مدیران نا لایق آن را زیان ده کردند ، شرکتی که سالانه 12هزار هکتار به زیر کشت داشت اما با آمدن دوستان اطلاعاتیتان به 2هزار هکتار نزول یافت شرکتی که در هنگام تحویل به شما آقای یعقوب شفیعی (( مدیر عامل فعلی شرکت )) سرمایه مالی انباشته داشته و امروز جز بدهی هشتاد میلیاردی چیزی ندارد .
هم میهنان، کارگران شرکت هفت تپه همان گونه که در قبل اشاره کردم از سال گذشته تا کنون بیش از 15 بار دست به تجمع مصالمت آمیززدند.
اعتصاباتی نه برای برهم زدن نظم جامعه بلکه برای گرفتن حق و حقوق .
در سال جاری بیش از 2500 کارگر برای به دست آوردن حقوق قانونی خود دست به تجمع زدند که به بخشی از خواسته های آنها را در زیر آورده ام :
پرداخت حقوق معوقه و دریافت مطالبات به موقع خود، دریافت بن کارگری ، جلوگیری از گروهی به نام مافیای شکر ، حق تشکیل سندیکای کارگری ، افزایش پرداخت حق بدی آب و هوا ، حق مسکن ، تامین وسایل ایمنی کار ، بازگشت جیره غیرنقدی به کارکنان ، رسمی کردن کارگران موقت ، رسیدگی به وضعیت کارگران نی بر ، امنیت شغلی کارگران ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، واگذار کردن منازل شرکت به پرسنل و کارگران ، خصوصی سازی به گونه ای اصولی ، برگذار کردن انتخابات جهت تشکیل سندیکا ، اجرایی شدن برخی شناسه های دولتی ، برگذاری مناقصه مزایده و قراردادهای پیمانی به صورت قانونی ، اجرا و حاکم شدن قانون کار در کارخانه و....
آنان اینها را می خواهند اما بدین شکل باید درخواستهایشان را به دست آورند :

13/خرداد / 1386 کارگران برای گرفتن مطالبات معوقه دو ماه خود دست به اعتصاب زده و جاده فرعی بازار هفت تپه را مسدود کردند . در این اعتراض مسولین خواستار بازگشت کارگران به سر کار شده و قول دادند در کمتر از 10 روز تمامی حقوق آنها پرداخت و رضایت کارگران نیز جلب شود .

23 / خرداد / 1386 پایان مهلت ده روزه کارگران به مدیریت و مسولین و از سر گیری اعتصابات به صورت گروهی 5000 نفره و کاملا مسالمت آمیز (( در این اعتصاب کارگران معترض جاده فرعی بازار هفت تپه را بسته و به اعتراض خود ادامه دادند )) .
25 / شهریور / 1386 گروهی از طرف دفتر ریاست جمهوری برای رسیدگی به مشکلات کارگران به شوش امده و خواستار بازگشت کارگران به سر کار خود شدند

3 / شهریور / 1386 ارسال نامهای از سوی کارگران برای رییس سازمان بین المللی کآر آ. ال . او که در این نامه کارگران اعلام کردند در صورتی که باز هم مسولین به خواسته های آنان بی توجهی کنند در 5 / شهریور یعنی دو روز دیگر دست به اعتصاب خواهد زد .

5/شهریور /1386 کارگران دست به اعتصابای زده ، که تعداد آنها به بیش از 5000 نفر میرسید این بار هم مسولین فرستی چند روزه را خواستند و باز هم .....

6/ مهر ماه / 1386 از سر گیری اعتصابات و اعتراضات و باز هم وعده و وعید که این بار کارگران به سر کار باز نگشته و قرار اعتصاب را از فردای آن روز بین خود گذاشتند .

7 / مهر ماه / 1386 بعد از اتمام مهلت کارگران و عملی نشدن خواستهایشان و حتی نگرفتن حقوقشان این بار کارگران دست به اعتصابی گسترده در جلوی درب فرمانداری زدند و با ضرب و شتم نیروهای ضد شورش ، امنیتی ، اطلاعاتی روبرو شدند و چون چاره ای نجستند دست به تجمع در سه راه خوانساری زده و راه ارتباطی اهواز اندیمشک را بستند که باز هم با نیروهای گارد ضد شورش مواجه شدند

9/ مهر ماه / 1386 روز سوم اعتصابات با بیش از 2500 نفر و این بار اعتصابات بیش از 12 روز ادامه دارد

اعتصابات به نتیجه نسبی میرسد و بخشی از دستمزد کارگران پرداخت میگردد و کارگران به بخشی از حقوقشان میرسند و نمایندگانی از کارگران به اهواز رفته و در اداره کار و امور اجتمایی درخواست تقاضای سندیکا میکنند . با تقاضای آنان موافقت میشود ، به جمع آوری امضا میپردازند بیش از 1400 امضا جمع آوری می شود و به اداره مربوطه ارسال می شود . کارها با روندی قانونی دنبال میشود که ناگهان تلویزیون جدید متعلق به حزب کمونیست کارگری اعلام میکنند که برای کارگران پول فرستاده اند و می خواهند از انها حمایت کنند . چه پولی ؟ به چه کسی ؟ کجا ؟ هفت تپه ؟ به کارگران هفت تپه ؟
ما که هیچ ندیدیم اما اگر هم میدیدیم بدون شک نمیپذیرفتیم .
بهانه به دست جمهوری اسلامی می افتد تا کارگران را زیر فشار قرار دهند و کسانی را که می خواهند دستگیر کنند .
باری چند روز پیش خبر از دستگیر شدن آقای رمضان علیپور داشتیم که خوشایند نبود . کارگری که برای به دست اوردن حقوق خود و همکارانش از هیچ کوششی دریغ نکرد و جز خواسته صنفی کلامی دیگر به زبان نیاورد .
من نمیدانم برادران امنیتی شما بگویید شمایی که ایشان را دستگیر کرده اید شمایی که او را شکنجه کرده اید من از شما میپرسم ؟؟ آیا اعتراض برای گرفتن حقوق و مزایا و یا اعتراض به مدیریت نالایق شرکت (( که ناگفته نماند جزیی از خودتان هستند و می خواهد شرکت را زیان ده کنند تا آن را به سران کشوری همچون رفسنجانی ها و رضایی ها و ... بفروشد )) جرم است . من از شما میپرسم جرم است ؟؟؟؟؟؟

16 / آبان / 1386 نفر اول کسی نیست جز رمضان علیپور . به او زنگ میزنند و از او میخواهند خود را به ستاد خبری معرفی کند علیپور هم در جواب از انان می خواهد تا به صورتی قانونی و با دعوت نامه از او درخواست کنند . علیپور را در بعد از ظهر همان روز بدون هیچ حکم قانونی در منزل شخصی خود بازداشت کرده و با چشم بند و دست بند به جای نا مشخصی منتقل میکنند .
به علیپور اعلام میشود با گذاشتن وثیقه ای 50000000 (( پنجاه میلیونی )) میتواند آزاد باشد .
روز بعد از بازداشت تعطیل است ماموران امنیتی هربلایی را که بخواهند بر سر علیپور خواهند اورد شکنجه می دهند اعتراف میگیرند .

18 / آبان / 1386 همه کارگران برای حمایت از همکارشان به سر کار نمیروند و تا ساعاتی دست به اعتصاب میزنند . همان شب آقای محمد حیدری مهر را که در شیفت شب مشغول به کار بودند به دست مامورین حراست آقایان زیبدار و اسفنده دستگیر و به ماموران اطلاعات تحویل داده شد . ایشان نیز 24 ساعت بازداشت و سپس ازاد شدند که می بایست در روز شنبه خود را به دادگاه انقلاب معرفی کند .
فشار ها بر روی کارگران ادامه دارد . و احتمال دستگیری دیگر فعالان کارگری نیز می رود . به امید روزی که دمکراسی چتر خود را در سراسر ایران آزاد بگستراند و همه با هم برای آبادانی ایران مان دست به دست دهیم ، با مهر ایرانمان را کنیم آباد .

با آرزوی آزادی کارگران در بند رمضان علیپور و حیدری مهر

پاینده ایران و پاینده ایرانی
۸۶/۰۸/۱۸
کوروش ایرانی
ایران

Friday, November 9, 2007

بیانیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دروغ نگویید،


شنبه، 12 آبان ماه 1386 برابر با 2007 Saturday 03 November
بیانیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
به نام خداوند جان وخرد
رسالت شما خبر رسانی است نه دروغ پردازی اخیرا یکی از کانالهای ماهواره ای دریکی از خبرهای خود اعلام کرد، که مبالغی را به کارگران نیشکر هفت تپه ارسال کرده است . بدین وسیله ضمن کذب خواندن این موضوع اعلام می کنیم که از هیچ نهاد، دستگاه، حزب و یا ارگان داخل و یا خارج از کشور کمک مالی دریافت نکرده و نخواهیم کرد و هرگونه اظهار نظر در خصوص وابستگی های فکری، تشکیلاتی نیز را رد می کنیم و درخواست داریم با این گفته های نابخردانه بهانه را به افرادی که سعی در ضربه زدن وجه ی ما را دارند ندهید.ما نه کمونیستیم و نه وابسته به سایر جریانات سیاسی . عده ای کارگر ساده که فقط خواستار گرفتن در یافت حقوق در ازای کارمان هستیم .توصیه ما به رسانه های خبری اینست : دروغ نگویید، رسالت شما خبر رسانی است نه دروغ پردازی. در بیان گفته هایتان شرافت خبری را رعایت کنید .کارگران نیشکر هفت تپه12/8/1386

فعال کارگری نیشکر هفت تپه تحت شکنجه وحشیانه قرار دارد

فعال کارگری نیشکر هفت تپه تحت شکنجه وحشیانه قرار دارد
بنابه گزارشات رسیده رمضان علیپور یکی از فعالین کارگری نیشکر هقت تپه که روز دوشنبه توسط مامورین ادارۀ اطلاعات شوش ربوده شده تحت شکنجه های جسمی و روحی شدید قرار دارد. در اثر این شکنجه ها گردن او که چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، آسیب جدی دیده است.
مامورین وزارت اطلاعات با اعمال شکنجه های وحشیانه قصد دارند این فعال کارگری را وادار به اعتراف کنند. آنها خواستار اعتراف به مواردی که وزارت اطلاعات بصورت نوشته شده در اختیار او قرار داده، هستند. از او می خواهند اعلام کند که سایر فعالین کارگری نیز با موارد دیکته شده اعتراف مرتبط هستند.
از سوی دیگر امروز قبل از آغاز اعتصاب محمد حیدری دستگیر و به ادارۀ اطلاعات شوش انتقال داده شد. وی در ادارۀ اطلاعات شوش بشدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و در آنجا به او اتهاماتی غیر واقعی وارد کردند که او همۀ آنها را رد کرد و به آنها گفت که ما خواهان عملی کردن وعده های صنفی داده شده و آزادی همکارمان و پایان دادن به تهدیدات و دستگیریها هستیم.
حیدری در ادارۀ اطلاعات برای لحظاتی شاهد شرایط سخت رمضان علیپور بود. او در اثر اعتراضات امروز کارگران آزاد گردید و به او گفته شد که فردا مجددا می بایست خود را به اداره اطلاعات معرفی کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجۀ فعالین کارگری برای اعتراف گیری را محکوم می کند و اینگونه اعترافات را فاقد ارزش حقوقی می داند و از سازمان جهانی کار و سازمانهای حقوق بشری جهانی خواستار مداخلۀ فوری برای متوقف کردن شکنجه و آزادی بی قید وشرط رمضان علیپور است.

Thursday, November 8, 2007

صدور وثیقه های 500 میلیونی برای کارگران نیشکر هفت تپه

گزارش: ابوالفضل عابدینی (خبرنگار مستقل) از خوزستان


پس از گذشت چند روز بازجویی و بازداشت قربانعلی علیپور و محمد حیدری مهر دو تن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط وزارت اطلاعات، امروز از سوی دادگاه انقلاب شهرستان شوش قرار وثیقه 500 میلیون ریالی برای آنان صادر شد
اتهام آنان اقدام عیله امنیت ملی و مصاحبه با رادیو ها و رسانه های خارجی می باشد و گفتنی است خانواده کارگران باز داشت شده هنوز نتوانستند این وثیقه را تهیه کنند وآنان هنوز در بازداشت بسر می برند

Thursday, October 18, 2007

خبر فوری

هم میهنان گرامی
ساعاتی پیش یکی از منتخبین کارگران نیشکر هفت تپه در محل منزلش دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد
فریدون نیکو فر یکی از فعالین حقوق کارگری و از نمایندگان کارگران هفت تپه که خواهان حقوق قانونی پایمال شده بیش از پنج هزار کارگر بوده اند و تقاضای تشکیل سندیکای مستقل کارگری را دارند حدود ساعت نه شب پنج شنبه دستگیر و به محل نامعلومی منتقل گردید
حمایت فور ی شما و تماس با سازمانهای حقوق بشر و عفو بین الملل میتواند نوعی همدردی با این کارگران زجر کشیده باشد

بیانیه شش ماده ای کارگران نیشکر هفت تپه


کارگران نیشکر هفت تپه بیانیه ای در شش ماده منتشر کردند و بار دیگر بر خواستهای خود پافشاری کردند. در واقع کارگران با برکناری شفیعی، مدیر عامل قبلی کارخانه نیشکر، عزم و اراده خود را برای پیگیری همه مطالبات خود خطاب به مدیر عامل جدید اعلام کرده اند.
برکناري مدير طرح نيشکر هفت تپه يک پيروزي ديگر براي کارگران
مطلع شديم که مديريت طرح نيشکر هفت تپه آقاي شفيعي برکنار شدند. برکناري مديريت يک خواست ما کارگران بود و اين را يک موفقيت ديگر براي خود ميدانيم.
ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهاي خود پافشاري ميکنيم.
خواستهاي ما عبارتند از:١- شوراي اسلامي را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شوراي اسلامي شرکت نميکنيم و شوراي اسلامي بايد منحل شود.٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود مي شماريم.٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به کار هستيم.٤- ما خواهان پرداخت فوري همه طلبهايمان بابد پاداش و بن هستيم٥- ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.
ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهاي ما فورا پاسخ دهد.
کارگران نيشکر هفت تپه٢٤ مهر ٨٦